STATISTISCH JAAROVERZICHT 2017
weerstation Uithoorn
 

 
 Samenvatting van 2017:

  
 Dit jaar waren de meest opvallende gebeurtenissen in het weer:
 - twee ijsdagen halverwege januari
 - 9 cm sneeuw op 11 en 12 februari
 - de storm met een dikke windkracht 9 op 23 februari
 - de tropische dag op 27 mei
 - de 5 zomerse dagen in juni
 - de rode zon op 17 oktober door bosbrandrook en Saharazand
 - 18 cm sneeuw op 10+11 december
 - 2 mistdagen op 20+21 december
 - de warme dagen 30+31 december

 

 
 
Temperatuur
 De jaartemperatuur bleef met
11,5 C flink
 boven het langjarig gemiddelde van 10,2 C.
 
 Vooral in de maanden maart, mei, juni en oktober
 was het veel warmer dan normaal.
 In januari bleef de maandtemperatuur onder
 het gemiddelde.
 
 Het jaar 2017 zet hiermee de trend voort van
 warmere jaren dan normaal.

 In onderstaande grafiek zijn de 10 warmste jaren
 weergegeven voor Uithoorn. 2017 staat 3e.
 Ter vergelijk geeft de groene balk het normale
 gemiddelde aan en de blauwe balk het koude
 jaar 1963.

 Negen van de tien warmste jaren betreffen de
 recente jaren van dit millennium.

 In de grafiek rechtsonder is goed te zien dat
 vanaf 1988, 26 van de 30 jaren warmer dan het
 gemiddelde van 10,2 waren. 
 

 
In bovenstaande grafiek is te zien dat op 27 mei
 de hoogste temperatuur werd behaald en op
 22 januari de laagste.
  
 Het aantal warme en zomerse dagen was boven
 normaal;  (zie de tabel rechts)
 het aantal koude dagen en vorstnachten was
 veel lager dan normaal.

 
 uitersten in 2017
 hoogste temp  27 mei 32,6
 laagste temp  22 januari -4,9
 warmste dag (24u)  19 juni 24,3
 koudste dag (24u)  18 januari -2,7
 hoogste minimum  21/22 juni 18,2
 laagste maximum  18 januari -1,2
 
  2017 normaal
 ijsdagen   4   8
 vorstnachten 26 46
 warme dagen ≥20 108 76
 w.v. zomerse dagen ≥25 28 22
 w.v. tropische dagen ≥30   4   3


  De tabel links laat zien wat de uitersten waren in dit jaar.
  De 'warmste dag' en de 'koudste dag' betreft het gemiddelde van
  de temperaturen over alle 24 uren van die dag.

 
De warmste nacht was die van 21 op 22 juni toen de
  temperatuur niet verder zakte dan 18,2 graden.


 
Het koudst overdag bleef het op 18 januari (-1,2).
 

 

 Zonneschijn

 
Het jaar 2017 was iets zonniger dan normaal,
 met
1707 uur zonneschijn.

 Dat is 3 % meer dan het langjarig gemiddelde
 van 1656 uur.

 Grote uitschieter omhoog was de maand
 maart. De maanden februari en december
 waren minder zonniger dan normaal.


 December was veruit de somberste maand
 met 14 dagen zonder meetbare
 zonneschijn.

 In totaal waren er dit jaar 42 dagen zonder
 zonneschijn, tegen normaal 58 dagen.
 
 Het langst scheen de zon op 18 juni
 met 13,1 uren.

 

 
zonnigste jaren in Uithoorn
  jaar uren zon
1 2003 2081
2 1959 2075
3 1947 1993
4 1949 1950
5 1995 1931
6 1976 1858
7 2009 1828
8 2005 1816
9 2016 1811
10 1989 1810
gemiddelde 1981-2010 1656
somberste 1967 1069

 


1967 was het somberste jaar; de groene balk is het gemiddelde
 

 Zonnestraling


 Als cumulatieve waarde wordt de Joule gebruikt.
 Per dag wordt alle ontvangen zonne-energie
 opgeteld en weergegeven in Joule/cm.

 In Uithoorn werd dit jaar
362.754 Joule/cm aan
 zonnestraling ontvangen; normaal is 370.905.

 Deze zonnestraling betreft de 'globale straling'
 en geeft de enegie weer die we van de zon
 hebben ontvangen.


 Voor momentopnamen wordt de eenheid W/m
 gehanteerd. Op 12 juli werd
1234 W/m
 geregistreerd. De maximaal mogelijke waarde
 is 1386 W/m.

 Dergelijk hoge waarden zijn alleen mogelijk op
 momenten met zeer schone lucht zonder veel
 waterdamp, stof of andere verontreinigingen.
 Meestal als gevolg van straalbreking rond
 een wolk.

 
 
De dag met de meeste zonne-energie is ook
 de lichtste dag: 14 juni met
2.845 J/cm.

 De donkerste dag hadden we op 10 december.
 Op deze mistige dag ontvingen we
 slechts
35 J/cm.


 Zie voor de 10 lichtste dagen en 10 donkerste
 dagen de tabellen hiernaast.  -->

 De meeste zonne-energie kan worden ontvangen
 op de dagen dat de zon het meeste aantal uren
 kan schijnen; rond 21 juni. Dit jaar was het ook
 in mei erg helder.

 


 

lichtste dagen

 

donkerste dagen

datum Joule/cm datum Joule/cm
14 juni 2.845 10 dec 35
18 juni 2.836 7 dec 38
19 juni 2.803 23 dec 49
13 juni 2.766 11 dec 50
1 juni 2.745 1 jan 54
26 mei 2.740 7 jan 67
9 juli 2.720 9 jan 69
25 mei 2.715 20 dec 71
31 mei 2.699 21 dec 85
5 juli 2.657 24 dec 90

 

 

 Neerslag

 
In het jaar 2017 viel er 1115,3 mm neerslag.
 Dit is 24% meer dan we normaal in een
 jaar ontvangen (896,5 mm).

 Dit is het op 2 na natste jaar in de metingen.

 De overvloedige neerslag kwam vooral in de
 maanden juli, september en december naar
 beneden.
 Deze maanden ontvingen 2x de normale
 hoeveelheid neerslag.

 De natste dag was 8 september met
46,6 mm
 regen.
 

 Er viel dit jaar
1 cm sneeuw op 7 januari.
 Verder
3 en 6 cm sneeuw op 11+12 februari,
 plus
7 en 11 cm sneeuw op 10+11 december.
 

 
 Het aantal dagen met neerslag is normaal 199.
 In 2017 waren dit er
250.

 In oktober, november en december (27) waren
 de meeste dagen met neerslag.


 De langste droge periode was van 10 t/m 21
 juni; 12 dagen achtereen zonder neerslag.


 De langste natte periode was van 9 t/m 30
 november; 22 dagen achtereen met
 neerslag.
 

 
 De gemiddelde neerslag in de jaren 1981-2010
 is
896,5 mm. Dit is ons huidige klimaat.

 Over de jaren 1951-1980 was dit
802,2 mm.
 Over de jaren 1961-1990 was dit
823,1 mm.
 Over de jaren 1971-2000 was dit
830,2 mm.

 De neerslaghoeveelheid per jaar wordt dus
 gemiddeld steeds meer.
 Zie ook de rode trendlijn in de grafiek rechts.

 
De neerslag in 2017 volgt de trend van steeds
 nattere jaren: het was het op 2 na natste jaar
 sinds 1951.

 

 Vanaf 1951 was:

 1998 het natste jaar met
1225,3 mm.

 1953 het droogste jaar met
571,1 mm. 

 
 Verdamping

 De totale verdamping dit jaar was
662 mm.
 Normaal is dit 616 mm.

 Vooral in maart en juni waren er veel droge
 dagen, waarin veel vocht aan de atmosfeer
 werd teruggegeven.
 
 De meest uitdrogende dag was 27 mei.
 Toen verdampte er
6,0 mm vocht uit de
 grond en vegetatie.

 Op 10 december was de verdamping
 met
0,024 mm amper meetbaar.

 Overzicht dagen met weinig / veel verdamping:
10 dec - 0,024 mm   27 mei - 5,98 mm
  1 jan - 0,025 mm   26 mei - 5,51 mm
11 dec - 0,049 mm   19 juni - 5,32 mm
  7 jan - 0,051 mm   18 juni - 5,25 mm
  8 feb - 0,052 mm   15 juni - 5,22 mm

 
 

 Vochtigheidsgraad

 De relatieve vochtigheidgraad voor het gehele
 jaar 2016 kwam uit op
86,8 %. Dit is hoger
 aan het normale jaargemiddelde van 83,3 %.

 In alle maanden was de relatieve vochtigheids-
 graad hoger dan gemiddeld.

 Het droogste moment kwam voor op 30 april
 toen een percentage van
37 werd bereikt.

 Op 20 en 21 december zaten we in de mist,
 met
100% vocht.

 Gemiddeld bereikte het vochtigheidspercentage
 in de wintermaanden in de nacht 98 %.
 Vaak kwam het tot condensatie in de vorm van
 dauw.

 Overdag werd het in de zomermaanden 65 %.
 In de wintermaanden lag dat boven de 80 %.
 

 

 


 Luchtdruk

 
Het jaargemiddelde van 1015,7 hPa in 2017 is
 vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde
 van 1015,2 hPa.

 
De hoogste stand van de barometer werd bereikt
 op 16 maart met
1041,1 hPa.
 
 De laagste stand van het jaar kwam voor op
 10 december met
968,4 hPa.
 
 Vooral in januari en april was er meer
 hogeluchtdruk.

 December kenmerkt zich dit jaar door
 veel lagedruksystemen.
 


 
 

 
Wind

 
In 2017 hadden we 10 % minder wind dan
 normaal. Vooral in januari en november was er
 minder wind.

 Het jaargemiddelde was
2,2 m/s tegen 2,4 m/s
 van het langjarig gemiddelde.

 De winderigste dag was 23 februari; de
 krachtige westerwind joeg het 24-urige dag-
 gemiddelde op naar
7,3 m/s.

 De hoogste windstoot van het jaar werd ook op
 22 februari gemeten:
24,1 m/s (9 Beaufort).

 Dit jaar was er geen etmaal geheel zonder wind.
 22 januari registreerde gemiddeld
0,3 m/s.

 
Veel windturbines hebben een startsnelheid van
 3 m/s.
 Op 10 m hoogte stond er
28 % van de tijd een
 wind van 3 m/s of meer. In deze periode was de
 gemiddelde windsnelheid
4,4 m/s.
 
   

 Over het hele jaar gemeten was het
5,8 % van
 de tijd windstil.
 Doorgaans betreft dit een aantal nachtelijke uren.

 Grote uitschieters waren de maanden augustus
 en september, waarin het
11,6 en 11,0 % van
 de tijd windstil was.
 In februari was de wind slechts
1,3 % afwezig.


 De grafiek van de windrichting hiernaast geeft
 weer, dat de wind dit jaar het meest (15,1 %) uit
 het 
Westen kwam.

 Normaal waait de wind het meest van de tijd
 uit het Westen; dus dat is gelijk.

 Ook kwam de wind dit jaar veel uit het
 zuid-westen (11,5 %).

 De wind waaide maar zelden (0,9 %) uit het
 Noord-Noord-Oosten.

 
 

 

 
Windrun

 Met windrun wordt aangegeven hoeveel wind er
 voorbij waait.

 De grafiek geeft aan hoeveel kilometer aan
 luchtverplaatsing er heeft plaatsgevonden.

 Ook via deze berekening was december de
 winderigste maand.

 In augustus draaiden de windmeters en de
 windturbines het minst in het rond.

 De totale windrun dit jaar was
68.541 km,
 tegen 74.658 als normaal.

 Op de winderigste dag 23 februari
 bedroeg de windrun 633 km.

 Op 22 januari was de windrun slechts 23 km.