STATISTISCH JAAROVERZICHT 2018
weerstation Uithoorn
 

 
 Samenvatting van 2018:

  
 Dit jaar waren de meest opvallende gebeurtenissen in het weer:
 - de storm van 18 januari
 - de vorstperiode eind februari - begin maart
 - het zomerse weer in april
 - de warme maanden april, mei en juni
 - de droge maanden juni+juli
 - zes volledig onbewolkte dagen op rij vanaf 28 juni
 - de langste hittegolf ooit van 18 juli t/m 7 augustus = 21 dagen
 - de warmste nacht van 26/27 juli met 23,6 graden
 - de warmste dag ooit op 27 juli met max 37,3 en gemiddeld 29,9 graden
 - de wolkbreuk op 5 september met 109 mm regen
 - de late zomerse dag op 13 oktober
 - de 2,5 cm sneeuwval op 16 december

 

 
 
Temperatuur
 
2018 is het warmste jaar ooit gemeten !
 De jaartemperatuur kwam met
12,0 C flink
 boven het langjarig gemiddelde van 10,2 C.
 
 Vooral in de maanden mei, juni en juli
 was het veel warmer dan normaal.
 Alleen in februari en maart bleef de  maandtemperatuur onder het gemiddelde.
 
 In juli werden diverse records gebroken: hoogste
 temperatuur overdag, in de nacht en etmaal.
 Ook de langste hittegolf ooit van 21 dagen.

 In onderstaande grafiek zijn de 10 warmste jaren
 weergegeven voor Uithoorn. 2018 staat 1e.
 Ter vergelijk geeft de groene balk het normale
 gemiddelde aan en de blauwe balk het koude
 jaar 1963.

 9 van de 10 warmste jaren betreffen de recente
 jaren van deze eeuw.

 Het jaar 2018 zet de trend voort van warmere  jaren dan normaal; zie de grafiek rechts. 
 

 
In bovenstaande grafiek is te zien dat op 27 juli
 de hoogste temperatuur werd behaald en op
 28 februari de laagste.
 Van 18 juli t/m 7 augustus hadden we de langste
 hittegolf ooit van 21 dagen.
 
 Het aantal warme-, zomerse- en tropische dagen
 was ver boven normaal.
 Het aantal koude dagen en vorstnachten was
 veel lager dan normaal.   (zie de tabel rechts)
 
 uitersten in 2016
 hoogste temp  27 juli 37,3
 laagste temp  28 februari -7,6
 warmste dag (24u)  27 juli 29,9
 koudste dag (24u)  28 februari -5,4
 hoogste minimum  26/27 juli 23,6
 laagste maximum  28 februari -3,7
 
  2018 normaal
 ijsdagen    2   8
 vorstnachten  31 46
 warme dagen ≥20 131 76
 w.v. zomerse dagen ≥25  62 22
 w.v. tropische dagen ≥30  12   3


  De tabel links laat zien wat de uitersten waren in dit jaar.
  De 'warmste dag' en de 'koudste dag' betreft het gemiddelde van
  de temperaturen over alle 24 uren van die dag.

 
De warmste nacht was die van 26 op 27 juli toen de
  temperatuur niet verder zakte dan 23,6 graden.


 
Het koudst overdag bleef het op 28 februari (-3,7).
 

 

 Zonneschijn

 
Het jaar 2018 was weer zonniger dan normaal,
 met
1950 uur zonneschijn.

 Dat is 18 % meer dan het langjarig gemiddelde
 van 1656 uur.

 Er waren slechts 3 jaren met meer zon; zie de
 grafiek van 'zonnigste jaren'.

 Grootste uitschieter omhoog was de maand
 juli met 87 uren meer dan normaal.
 De maanden januari, augustus en december
 waren minder zonniger dan normaal.


 Januari en december waren de somberste
 maanden met 12 en 14 dagen zonder meetbare
 zonneschijn.

 In totaal waren er dit jaar 40 dagen zonder
 zonneschijn, tegen normaal 58 dagen.
 
 Het langst scheen de zon op 20 juni
 met 13,5 uren.

 

 
zonnigste jaren in Uithoorn
  jaar uren zon
1 2003 2081
2 1959 2075
3 1947 1993
4 2018 1950
5 1949 1950
6 1995 1931
7 1976 1858
8 2009 1828
9 2005 1816
10 2016 1811
gemiddelde 1981-2010 1656
somberste 1967 1069

 


1967 was het somberste jaar; de groene balk is het gemiddelde
 

 Zonnestraling


 Als cumulatieve waarde wordt de Joule gebruikt.
 Per dag wordt alle ontvangen zonne-energie
 opgeteld en weergegeven in Joule/cm.

 In Uithoorn werd dit jaar
393.498 Joule/cm aan
 zonnestraling ontvangen; normaal is 370.905.

 Deze zonnestraling betreft de 'globale straling'
 en geeft de enegie weer die we van de zon
 hebben ontvangen. Deze straling is van belang
 voor zonnepanelen.


 Voor momentopnamen wordt de eenheid W/m
 gehanteerd. Op 5 juni werd
1229 W/m
 geregistreerd. De maximaal mogelijke waarde
 is 1386 W/m.

 Dergelijk hoge waarden zijn alleen mogelijk op
 momenten met zeer schone lucht met weinig
 waterdamp, stof of andere verontreinigingen.
 Meestal als gevolg van straalbreking rond
 een wolk.
 
 
De dag met de meeste zonne-energie is ook
 de lichtste dag: 1 juli met
2.908 J/cm.

 De donkerste dag hadden we 7 december.
 Op deze regen en wind dag ontvingen we
 slechts
10 J/cm.

 Zie voor de 5 lichtste en donkerste
 dagen de tabellen hiernaast.  --> 

lichtste dagen

 

donkerste dagen

datum Joule/cm datum Joule/cm
1 juli 2.908 7 dec 10
2 juli 2.891 15 jan 12
3 juli 2.824 29 dec 13
30 juni 2.778 21 dec 14
8 juli 2.761 28 dec 15

 

 

 Neerslag

 
In het jaar 2018 viel er 829,5 mm neerslag.
 Dit is 7,5% minder dan we normaal in een
 jaar ontvangen (896,5 mm).

 De neerslag vertoonde een zeer onregelmatig
 verloop. De maanden juni en juli waren
 uitzonderlijk droog.
 September was veel natter dan normaal,
 dankzij een wolkbreuk van 109 mm.

 De natste dag was 5 september met
109 mm
 regen; van 06:30 tot 14:30 u bleef een dikke
 bui alsmaar boven ons hangen.

 

 Er viel dit jaar
2,5 cm sneeuw op 16 december.
 
 

 
 Het aantal dagen met neerslag is normaal 199.
 In 2018 waren dit er
180.

 In januari (23) en in december (25) waren de
 meeste dagen met neerslag.


 De langste droge periode was van 13 t/m 27
 juli; 17 dagen achtereen zonder neerslag.


 De langste natte periode was van 15 januari
 t/m 4 februari; 21 dagen achtereen met
 neerslag.
 

 
 De gemiddelde neerslag in de jaren 1981-2010
 is 896,5 mm. Deze 30 jaren worden gehanteerd
 als ons huidige klimaat.

 Over de 30 jaren 1951-1980 was dit 802,2 mm.
 Over de 30 jaren 1961-1990 was dit 823,1 mm.
 Over de 30 jaren 1971-2000 was dit 830,2 mm.

 De gemiddelde neerslaghoeveelheid per jaar
 wordt dus steeds meer.
 Zie ook de rode trendlijn in de grafiek.
 

 Vanaf 1951 was:

 1998 het natste jaar met
1225,3 mm.

 1953 het droogste jaar met
571,1 mm.
 
 

 
 Verdamping

 De totale verdamping dit jaar was
735 mm.
 Dit is 19% meer dan normaal (616 mm).

 Vooral in mei en juli waren er veel uitdrogende
 dagen, waarin veel vocht aan de atmosfeer
 werd teruggegeven.
 
 De meest uitdrogende dag was 1 juli.
 Toen verdampte er
7,1 mm vocht uit de
 grond en vegetatie.

 Op 28 december was de verdamping met
 0,05 mm amper meetbaar.

 Overzicht dagen met weinig / veel verdamping:
28 dec - 0,050 mm     1 juli - 7,31 mm
  6 dec - 0,075 mm     2 juli - 6,55 mm
10 jan - 0,100 mm   27 juli - 6,12 mm
17 dec - 0,103 mm   30 juni - 5,95 mm
23 dec - 0,105 mm     3 juli - 5,71 mm

 
 

 Vochtigheidsgraad

 De relatieve vochtigheidgraad voor het gehele
 jaar 2016 kwam uit op
84,0 %. Dit is iets hoger
 dan het normale jaargemiddelde van 83,3 %.

 
Vooral in de maand juli was de relatieve
 vochtigheidsgraad lager dan gemiddeld.
 

 Het droogste moment kwam voor op 27 juli
 toen een percentage van
26 werd bereikt.

 2018 was een jaar zonder dikke mist.

 Gemiddeld bereikte het vochtigheidspercentage
 in de wintermaanden in de nacht 98 %.
 Vaak kwam het tot condensatie in de vorm van
 dauw.

 Overdag werd het in de zomermaanden 50-60 %.
 In de wintermaanden lag dat boven de 80 %.
 

 

 


 Luchtdruk

 
Het jaargemiddelde van 1015,1 hPa in 2018 is
 gelijk aan het langjarig gemiddelde
 van 1015,2 hPa.

 
De hoogste stand van de barometer werd bereikt
 op 25 september met
1039,4 hPa.
 
 De laagste stand van het jaar kwam voor op
 3 januari met
981,1 hPa.
 
 In september was er meer hogedruk.

 In januari en april, maar vooral in maart
 hadden we meerdere lagedruksystemen.
 


 
 

 
Wind

 
Dit jaar hadden we 13% minder wind dan normaal.
 Alleen in maart en april was er meer wind.

 Het jaargemiddelde komt hierdoor met
2,1 m/s
 lager uit dan het langjarig gemiddelde van
 2,4 m/s.

 De winderigste dag was 3 januari; de
 krachtige westerwind joeg het 24-urige dag-
 gemiddelde op naar
8,7 m/s.

 De hoogste windstoot van het jaar werd op
 18 januari gemeten:
28,2 m/s (10 Beaufort).

 Dit jaar was er geen etmaal geheel zonder wind.
 29 september registreerde
0,25 m/s.

 
Veel windturbines hebben een startsnelheid van
 3 m/s (op grotere hoogte).
 Op 10 m hoogte stond er
26 % van de tijd een
 wind van 3 m/s of meer. In deze periode was de
 gemiddelde windsnelheid
4,4 m/s.
 
   

 Over het hele jaar gemeten was het
5,9 % van
 de tijd windstil.
 Doorgaans betreft dit een aantal nachtelijke uren.

 Grote uitschieter was de maand augustus,
 waarin het
15,2 % van de tijd windstil was.
 In november was de wind slechts
0,5 % afwezig.


 De grafiek van de windrichting hiernaast geeft
 weer, dat de wind dit jaar het meest (10,6 %) uit
 het 
Oost-Noord-Oosten kwam.
 Normaal waait de wind het meest van de tijd
 uit het Westen.

 Ook kwam de wind dit jaar veel uit het
 Westen (9,7 %).

 De wind waaide maar zelden (1,8 %) uit het
 Noord-Noord-Oosten.

 
 

 

 
Windrun

 Met windrun wordt aangegeven hoeveel wind er
 voorbij waait.

 De grafiek geeft aan hoeveel kilometer aan
 luchtverplaatsing er heeft plaatsgevonden.

 Ook via deze berekening was januari de
 winderigste maand.

 In juli en augustus draaiden de windmeters en
 de windturbines het minst in het rond.

 De totale windrun dit jaar was
66.229 km,
 tegen 74.658 als normaal.

 Op de winderigste dag 3 januari bedroeg de
 windrun 750 km.

 Op 29 september was de windrun slechts 22 km.