STATISTISCH JAAROVERZICHT 2019
weerstation Uithoorn
 

 
 Samenvatting van 2019:

  
 Dit jaar waren de meest opvallende gebeurtenissen in het weer:
 - de 2,5 cm sneeuwval op 22 januari met 1600 km file op de wegen
 - de vroege zomerse dagen in april
 - 4 tropische dagen in juni 
 - de hittegolf van 22 t/m 27 juli
 - de hoogste temperatuur ooit van 37,6 op 26 juli
 - de hittegolf van 23 t/m 28 augustus

 

 
 
Temperatuur
 
2019 is het op 2 na warmste jaar !
 De jaartemperatuur kwam met
11,7 C flink
 boven het langjarig gemiddelde van 10,2 C.
 
 Vooral in de maanden februari en juni
 was het veel warmer dan normaal.
 Alleen in mei en november bleef de  maandtemperatuur onder het gemiddelde.
 
 In juli werd het record gebroken van de hoogste
 temperatuur overdag:
37,6 graden.

 In onderstaande grafiek zijn de 10 warmste jaren
 weergegeven voor Uithoorn; 2019 staat 3e.
 Ter vergelijk geeft de groene balk het normale
 gemiddelde aan en de blauwe balk het koude
 jaar 1963.

 9 van de 10 warmste jaren betreffen de recente
 jaren van deze eeuw.

 Het jaar 2019 zet de trend voort van warmere  jaren dan normaal; zie de grafiek rechts. 
 

 
In bovenstaande grafiek is te zien dat op 26 juli
 de hoogste temperatuur werd behaald en op
 21 januari de laagste.
 Van 22-27 juli en 23-28 augustus hadden we een
 hittegolf van elk 6 dagen.
 
 Het aantal warme-, zomerse- en tropische dagen
 was ver boven normaal.
 Het aantal koude dagen en vorstnachten was
 veel lager dan normaal.   (zie de tabel rechts)
 
 uitersten in dit jaar:
 hoogste temp  26 juli 37,6
 laagste temp  21 januari -5,3
 warmste dag (24u)  26 juli 28,5
 koudste dag (24u)  20 januari -1,6
 hoogste minimum  25/26 juli 22,5
 laagste maximum  22 januari  0,3
 
  2019 normaal
 ijsdagen    0   8
 vorstnachten  17 46
 warme dagen ≥20 107 76
 w.v. zomerse dagen ≥25  29 22
 w.v. tropische dagen ≥30  12   3


  De tabel links laat zien wat de uitersten waren in dit jaar.
  De 'warmste dag' en de 'koudste dag' betreft het gemiddelde van
  de temperaturen over alle 24 uren van die dag.

 
De warmste nacht was die van 25 op 26 juli toen de
  temperatuur niet verder zakte dan 22,5 graden.


 
Het koudst overdag bleef het op 22 januari (0,3).
  Er waren dit jaar dus geen ijsdagen !
 

 

 Zonneschijn

 
Het jaar 2019 was weer zonniger dan normaal,
 met
1972 uur zonneschijn.

 Dat is 19 % meer dan het langjarig gemiddelde
 van 1656 uur.

 Er waren slechts 3 jaren met meer zon; zie de
 grafiek van 'zonnigste jaren'.

 Grootste uitschieter omhoog was de maand
 april met 74 uren meer dan normaal.
 De maanden januari, en oktober waren
 minder zonniger dan normaal.


 Januari en december waren de somberste
 maanden met 9 en 8 dagen zonder meetbare
 zonneschijn.

 In totaal waren er dit jaar
27 dagen zonder
 zonneschijn, tegen normaal 58 dagen.
 
 Het langst scheen de zon op 29 juni
 met
14,8 uren.

 

 
zonnigste jaren in Uithoorn
  jaar uren zon
1 2003 2081
2 1959 2075
3 1947 1993
4 2019 1972
5 2018 1950
6 1949 1950
7 1995 1931
8 1976 1858
9 2009 1828
10 2005 1816
gemiddelde 1981-2010 1656
somberste 1967 1069

 


1967 was het somberste jaar; de groene balk is het gemiddelde
 

 Zonnestraling


 Als cumulatieve waarde wordt de Joule gebruikt.
 Per dag wordt alle ontvangen zonne-energie
 opgeteld en weergegeven in Joule/cm.

 In Uithoorn werd dit jaar
393.383 Joule/cm aan
 zonnestraling ontvangen; normaal is 370.905.
 Dat is 6,1 % meer dan gemiddeld.

 Deze zonnestraling betreft de 'globale straling'
 en geeft de enegie weer die we van de zon
 hebben ontvangen. Deze straling is wat
 zonnepanelen opvangen.


 Voor momentopnamen wordt de eenheid W/m
 gehanteerd. Op 3 juli werd
1225 W/m
 geregistreerd. De maximaal mogelijke waarde
 is 1386 W/m.

 Dergelijk hoge waarden zijn alleen mogelijk op
 momenten met zeer schone lucht met weinig
 waterdamp, stof of andere verontreinigingen.
 Meestal als gevolg van straalbreking rond
 een wolk.
 
 
De dag met de meeste zonne-energie is ook
 de lichtste dag: 1 juli met
2.941 J/cm.

 De donkerste dag hadden we 6 december.
 Op deze regen- en wind-dag ontvingen we
 slechts
42 J/cm.

 Zie voor de 5 lichtste en donkerste
 dagen de tabellen hiernaast.  --> 

lichtste dagen

 

donkerste dagen

datum Joule/cm datum Joule/cm
1 juli 2.941 6 dec 42
2 juli 2.828 4 jan 46
3 juli 2.824 5 jan 50
30 juni 2.803 16 jan 71
8 juli 2.774 22 dec 73

 

 

 Neerslag

 
In het jaar 2019 viel er 976,0 mm neerslag.
 Dit is 9% meer dan we normaal in een jaar
 ontvangen (896,5 mm).

 De neerslag vertoonde een zeer onregelmatig
 verloop. De maanden juli en augustus waren
 erg droog.
 Juni was veel natter dan normaal.

 De natste dagen waren 6 juni met
27,8 mm
 regen en 15 juni met
27,6 mm regen.
 

 Er viel dit jaar
3,5 cm sneeuw op 22 januari,
 plus
1 cm op 30 januari en 2 cm op 1 februari.

 Op 5 juni kwam er hagel naar beneden.
 

 
 Het aantal dagen met neerslag is normaal 199.
 In 2019 waren dit er
219.

 In januari (26), oktober (27) en december (29) waren de meeste dagen met neerslag.


 De langste droge periode was van 4 t/m 23
 april; 20 dagen achtereen zonder neerslag.


 De langste natte periode was van 22 september
 t/m 18 oktober; 27 dagen achtereen met
 neerslag.
 

 
 De gemiddelde neerslag in de jaren 1981-2010
 is 896,5 mm. Deze 30 jaren worden gehanteerd
 als ons huidige klimaat.

 Vorige gemiddelden:
 Over de 30 jaren 1951-1980 was dit 802,2 mm.
 Over de 30 jaren 1961-1990 was dit 823,1 mm.
 Over de 30 jaren 1971-2000 was dit 830,2 mm.

 De gemiddelde neerslaghoeveelheid per jaar
 wordt dus steeds meer.
 Zie ook de rode trendlijn in de grafiek.
 

 Vanaf 1951 was:

 1998 het natste jaar met
1225,3 mm.

 1953 het droogste jaar met
571,1 mm.
 
 

 
 Verdamping

 De totale verdamping dit jaar was
710 mm.
 Dit is 15% meer dan normaal (616 mm).

 Vooral in april en juni waren er veel uitdrogende
 dagen, waarin veel vocht aan de atmosfeer
 werd teruggegeven.
 
 De meest uitdrogende dag was 26 juli.
 Toen verdampte er
6,0 mm vocht uit de
 grond en vegetatie.

 Op 6 december was de verdamping met
 0,01 mm nauwelijks meetbaar.

 Overzicht dagen met weinig / veel verdamping:
  6 dec - 0,010 mm    26 juli - 5,98 mm
22 dec - 0,075 mm    29 juni - 5,93 mm
26 dec - 0,100 mm      2 juni - 5,86 mm
25 jan - 0,120 mm    24 juni - 5,75 mm
16 dec - 0,125 mm    24 juli - 5,51 mm

 
 

 Vochtigheidsgraad

 De relatieve vochtigheidgraad voor het gehele
 jaar 2019 kwam uit op
85,4 %. Dit is hoger
 dan het normale jaargemiddelde van 83,3 %.

 
Vooral in de eerste drie en laatste drie maanden
 was de relatieve vochtigheidsgraad hoger dan
 gemiddeld.
 

 Het droogste moment kwam voor op 22 april
 toen een percentage van
28 werd bereikt.

 In 2019 kwam dikke mist alleen voor op
 oudejaarsavond.

 Gemiddeld bereikte het vochtigheidspercentage
 in de wintermaanden in de nacht 98 %.
 Vaak kwam het tot condensatie in de vorm van
 dauw.

 Overdag werd het in de zomermaanden 50-60 %.
 In de wintermaanden lag dat boven de 80 %.
 

 

 


 Luchtdruk

 
Het jaargemiddelde van 1014,1 hPa in 2019 is
 wat lager dan het langjarig gemiddelde
 van 1015,2 hPa.

 
De hoogste stand van de barometer werd bereikt
 op 13 mei met
1041,0 hPa.
 
 De laagste stand van het jaar kwam voor op
 13 december met
972,2 hPa.
 
 In februari was er meer hogedruk.

 In de laatste drie maanden, maar vooral in
 november hadden we meerdere
 lagedruksystemen achtereen.
 


 
 

 
Wind

 
Dit jaar hadden we 12% minder wind dan normaal.
 Alleen in maart en april was er meer wind.

 Het jaargemiddelde komt hierdoor met
2,1 m/s
 lager uit dan het langjarig gemiddelde van
 2,4 m/s.

 De winderigste dag was 4 maart; het 24-urige
 daggemiddelde werd
6,7 m/s.

 De hoogste windstoot van het jaar werd op
 14 maart gemeten:
23,2 m/s (9 Beaufort).

 Dit jaar was er geen etmaal geheel zonder wind.
 15 augustus kwam daar wel dichtbij en
 registreerde slechts
0,01 m/s.

 
Veel windturbines hebben een startsnelheid van
 3 m/s (op grotere hoogte).
 Op 10 m hoogte stond er
26 % van de tijd een
 wind van 3 m/s of meer. In deze periode was de
 gemiddelde windsnelheid
4,37 m/s.
 
   

 Over het hele jaar gemeten was het
5,6 % van
 de tijd windstil.
 Meestal betreft dit een aantal nachtelijke uren.

 Grote uitschieter was de maand augustus
 waarin het
12 % van de tijd windstil was.
 In april was de wind slechts
1,4 % afwezig.


 De grafiek van de windrichting hiernaast geeft
 aan, dat de wind dit jaar het meest (
10,5 %) uit
 het 
Westen kwam.
 Normaal waait de wind ook het meest van de tijd
 uit deze richting.

 Verder kwam de wind dit jaar veel uit het
 ZuidWesten (9,8 %) en het Zuiden (9,4 %).

 De wind waaide maar zelden (1,2 %) uit het
 Noord-Noord-Oosten.

 
 

 

 
Windrun

 Met windrun wordt aangegeven hoeveel wind er
 voorbij waait.

 De grafiek hiernaast geeft aan hoeveel kilometer
 aan luchtverplaatsing er heeft plaatsgevonden.

 Ook via deze berekening was maart de
 winderigste maand.

 In juli draaiden de windmeters en de
 windturbines het minst in het rond.

 De totale windrun dit jaar was
64.166 km
 tegen 74.658 als normaal; = 14 % minder.

 Op de winderigste dag 4 maart bedroeg de
 windrun 577 km.

 Op de bijna windstille dag 15 augustus was de
 windrun slechts 1 km.