STATISTISCH JAAROVERZICHT 2020
weerstation Uithoorn
 

 
 Samenvatting van 2020:

  
 Dit jaar waren de meest opvallende gebeurtenissen in het weer:
 - de zeer hoge luchtdruk op 20 januari van 1047,9 hPa
 - de 3 stormen in februari
 - de 6 opeenvolgende wolkenloze dagen in maart 
 - het droge voorjaar
 - de hittegolf van 13 dagen in augustus
 - de 9 tropische dagen op rij in deze hittegolf

 

 
 
Temperatuur
 
2020 is tot nu toe het warmste jaar !
 De jaartemperatuur kwam met
12,2 C flink
 boven het langjarig gemiddelde van 10,2 C.
 
 Vooral in de maanden januari, februari en
 augustus was het veel warmer dan normaal.
 Alleen in juli bleef de maandtemperatuur iets
 onder het gemiddelde.
 
 In augustus hadden we een hittegolf van
 13 dagen.

 In onderstaande grafiek zijn de 10 warmste jaren
 weergegeven voor Uithoorn; 2020 staat 1e.
 Ter vergelijk geeft de groene balk het normale
 gemiddelde aan en de blauwe balk het koude
 jaar 1963.

 Alle 10 warmste jaren betreffen de recente
 jaren van deze eeuw.

 Het jaar 2020 zet de trend voort van warmere  jaren dan normaal; zie de grafiek rechts.


 
 

 
In bovenstaande grafiek is te zien dat op 8
 augustus de hoogste temperatuur werd behaald
 en op 30 november de laagste.
 Van 5 t/m 17 augustus hadden we een
 hittegolf van 13 dagen.
 
 Het aantal warme-, zomerse- en tropische dagen
 was ver boven normaal.
 Het aantal koude dagen en vorstnachten was
 veel lager dan normaal.   (zie de tabel rechts)
 
 uitersten in dit jaar:
 hoogste temp  8 augustus 34,2
 laagste temp  30 november -0,9
 warmste dag (24u)  9 augustus 26,9
 koudste dag (24u)  9 december 1,6
 hoogste minimum  8/9 augustus 22,5
 laagste maximum  9 december  3,4
 
  2020 normaal
 ijsdagen    0   8
 vorstnachten    5 46
 warme dagen ≥20 113 76
 w.v. zomerse dagen ≥25   33 22
    w.v. tropische dagen ≥30   15   3


  De tabel links laat zien wat de uitersten waren in dit jaar.
  De 'warmste dag' en de 'koudste dag' betreft het gemiddelde van
  de temperaturen over alle 24 uren van die dag.

 
De warmste nacht was die van 8 op 9 augustus toen de
  temperatuur niet verder zakte dan 22,5 graden.


 
Het koudst overdag bleef het op 9 december met 3,4.
  Er waren dit jaar dus weer geen ijsdagen !
 

 

 Zonneschijn

 
Het jaar 2020 was weer zonniger dan normaal,
 met
1996 uur zonneschijn.

 Dat is 21 % meer dan het langjarig gemiddelde
 van 1656 uur.

 Er waren slechts 2 jaren met meer zon; zie de
 grafiek van 'zonnigste jaren'.

 Grootste uitschieters omhoog waren de maanden
 maart, april en mei.
 De maanden januari, oktober en december
 waren minder zonniger dan normaal.


 Januari en december waren de somberste
 maanden met 13 en 12 dagen zonder
 meetbare zonneschijn.

 In totaal waren er dit jaar
41 dagen zonder
 zonneschijn, tegen normaal 58 dagen.
 
 Het langst scheen de zon op 30 mei
 met
12,7 uren.

 

 
zonnigste jaren in Uithoorn
  jaar uren zon
1 2003 2081
2 1959 2075
3 2020 1996
4 1947 1993
5 2019 1972
6 2018 1950
7 1949 1950
8 1995 1931
9 1976 1858
10 2009 1828
gemiddelde 1981-2010 1656
somberste 1967 1069

 


1967 was het somberste jaar; de groene balk is het gemiddelde
 

 Zonnestraling


 Als cumulatieve waarde wordt de Joule gebruikt.
 Per dag wordt alle ontvangen zonne-energie
 opgeteld en weergegeven in Joule/cm.

 In Uithoorn werd dit jaar
402.333 Joule/cm aan
 zonnestraling ontvangen; normaal is 370.905.
 Dat is 8,5 % meer dan gemiddeld.

 Deze zonnestraling betreft de 'globale straling'
 en geeft de enegie weer die we van de zon
 hebben ontvangen. Deze straling is wat
 zonnepanelen opvangen.


 Voor momentopnamen wordt de eenheid W/m
 gehanteerd. Op 8 juni werd
1276 W/m
 geregistreerd. De maximaal mogelijke waarde
 is 1386 W/m.

 Dergelijk hoge waarden zijn alleen mogelijk op
 momenten met zeer schone lucht met weinig
 waterdamp, stof of andere verontreinigingen.
 Meestal als gevolg van straalbreking rond
 een wolk.
 

 
De dag met de meeste zonne-energie is ook
 de lichtste dag: 1 juli met
2.950 J/cm.

 De donkerste dag hadden we 27 december.
 Op deze regen-en-wind-dag vanwege storm
 Bella ontvingen we slechts
44 J/cm.

 Zie voor de 5 lichtste en donkerste
 dagen de tabellen hiernaast.  --> 

lichtste dagen

 

donkerste dagen

datum Joule/cm datum Joule/cm
22 juni 2.950 27 dec 40
20 mei 2.933   3 dec 50
28 mei 2.920 21 dec 53
29 mei 2.912 30 nov 54
23 juni 2.879 23 dec 59

 

 

 Neerslag

 
In het jaar 2020 viel er 906,6 mm neerslag.
 Dit is 1% meer dan we normaal in een jaar
 ontvangen (896,5 mm).

 De neerslag vertoonde een zeer onregelmatig
 verloop. De maanden april en mei waren
 erg droog.

 Oktober en vooral februari waren veel natter
 dan normaal.

 De natste dagen waren 23 februari met
27,0 mm
 en 6 oktober met
23,4 mm regen.
 

 Er viel dit jaar geen sneeuw en hagel.
 
 

 
 Het aantal dagen met neerslag is normaal 199.
 In 2020 waren dit er meer:
234.

 Januari, februari, oktober en december waren
 de maanden met de meeste regendagen.


 De langste droge periode was van 8 t/m 17
 april; 10 dagen achtereen zonder neerslag.


 De langste natte periode was van 22 februari
 t/m 15 maart; 23 dagen achtereen met
 neerslag.
 

 
 De gemiddelde neerslag in de jaren 1981-2010
 is 896,5 mm. Deze 30 jaren worden gehanteerd
 als ons huidige klimaat.

 Vorige gemiddelden:
 Over de 30 jaren 1951-1980 was dit 802,2 mm.
 Over de 30 jaren 1961-1990 was dit 823,1 mm.
 Over de 30 jaren 1971-2000 was dit 830,2 mm.

 De gemiddelde neerslaghoeveelheid per jaar
 wordt dus steeds meer.
 Zie ook de rode trendlijn in de grafiek.
 

 Vanaf 1951 was:

 1998 het natste jaar met
1225,3 mm.

 1953 het droogste jaar met
571,1 mm.
 
 

 
 Verdamping

 De totale verdamping dit jaar was
758,3 mm.
 Dit is 23% meer dan normaal (616 mm).

 Vooral in mei en juni waren er veel uitdrogende
 dagen, waarin veel vocht aan de atmosfeer
 werd teruggegeven.
 
 De meest uitdrogende dag was 25 juni.
 Toen verdampte er
6,4 mm vocht uit de
 grond en vegetatie.

 Op 23 december was de verdamping met
 0,05 mm nauwelijks meetbaar.

 Overzicht dagen met weinig / veel verdamping:
23 dec - 0,051 mm    25 juni - 6,4 mm
21 dec - 0,052 mm    29 juni - 6,1 mm
  1 jan - 0,052 mm    30 mei - 5,9 mm
  2 jan - 0,053 mm    24 juni - 5,9 mm
30 nov - 0,053 mm    28 juni - 5,9 mm

 
 

 Vochtigheidsgraad

 De relatieve vochtigheidgraad voor het gehele
 jaar 2019 kwam uit op
84,6 %. Dit is hoger
 dan het normale jaargemiddelde van 83,3 %.

 
Vooral in de eerste twee en laatste drie maanden
 was de relatieve vochtigheidsgraad hoger dan
 gemiddeld.
 

 Het droogste moment kwam voor op 23 maart
 toen een percentage van
32 werd bereikt.

 In 2020 kwam er geen dikke mist voor.

 Gemiddeld bereikte het vochtigheidspercentage
 in de wintermaanden in de nacht 98 %.
 Vaak kwam het tot condensatie in de vorm van
 dauw.

 Overdag werd het in de zomermaanden 50-60 %.
 In de wintermaanden lag dat boven de 80 %.
 

 

 


 Luchtdruk

 
Het jaargemiddelde van 1014,6 hPa in 2020 is
 iets lager dan het langjarig gemiddelde
 van 1015,2 hPa.

 
De hoogste stand van de barometer werd bereikt
 op 20 januari met
1047,9 hPa.
 
 De laagste stand van het jaar kwam voor op
 27 december met
973,6 hPa.
 
 In januari, mei en november waren er meer
 hogedruksystemen.

 Vooral in december hadden we meerdere
 lagedruksystemen achtereen.
 


 
 

 
Wind

 
Dit jaar hadden we iets minder wind dan normaal.

 Het jaargemiddelde komt hierdoor met
2,3 m/s
 wat lager uit dan het langjarig gemiddelde van
 2,4 m/s.

 De winderigste dag was 11 februari; het
 24-urige daggemiddelde werd
8,8 m/s.

 De hoogste windstoot van het jaar werd op
 10 februari gemeten:
25,0 m/s (10 Beaufort).

 Dit jaar was er geen etmaal geheel zonder wind.
 17 oktober kwam daar wel dichtbij en
 registreerde slechts
0,17 m/s.

 
Veel windturbines hebben een startsnelheid van
 3 m/s (op grotere hoogte).
 Op 10 m hoogte stond er
30 % van de tijd een
 wind van 3 m/s of meer. In deze periode was de
 gemiddelde windsnelheid
4,5 m/s.
 
   

 Over het hele jaar gemeten was het
8,3 % van
 de tijd windstil.
 Meestal betreft dit een aantal nachtelijke uren.

 Grote uitschieter was de maand september
 waarin het
23 % van de tijd windstil was.
 In maart was de wind slechts
0,9 % afwezig.


 De grafiek van de windrichting hiernaast geeft
 aan, dat de wind dit jaar het meest (
11,8 %) uit
 het 
Zuid-Westen kwam.
 Normaal waait de wind het meest van de tijd
 uit het Westen.

 Verder kwam de wind dit jaar veel uit het
 Westen (11,7 %) en het Zuiden (9,7 %).

 De wind waaide maar zelden (1,6 %) uit het
 Oost-Zuid-Oosten.

 
 

 

 
Windrun

 Met windrun wordt aangegeven hoeveel wind er
 voorbij waait.

 De grafiek hiernaast geeft aan hoeveel kilometer
 aan luchtverplaatsing er heeft plaatsgevonden.

 Ook via deze berekening was februari de
 winderigste maand.

 In september draaiden de windmeters en de
 windturbines het minst in het rond.

 De totale windrun dit jaar was
71.999 km
 tegen 74.658 als normaal; = 3,6 % minder.

 Op de winderigste dag 11 februari bedroeg de
 windrun 760 km.

 Op de bijna windstille dag 17 oktober was de
 windrun slechts 14,7 km.